Docly
Support

Docly - Hjelpesider


Her finner du omfattende dokumentasjon og hjelp for å ta i bruk Docly. Du kan lese deg opp på emner og få hjelp til å løse spesifikke oppgaver og problemer.

Eksempler på innhold:

  • Sette opp og håndtere din konto.
  • Håndtering av mapper, dokumenter og filer.
  • Bruk av maler
  • Publisering og deling
HELP PAGES

Docly - Utviklersider


Vi jobber kontinuerlig med våre Utviklersider. Dette er et et verktøy for virkelig å bli operativ på Docly - og fortløpende finne den støtte og hjelp en trenger i det daglige arbeidet.

Eksempler på innhold:

  • Docly dybdedokumentasjon
  • Guidelines - f.eks. Skjemadesign i Docly
  • Bruken av Javascript
  • Bibliotek med kodeeksempler
DEV PAGES

Velkommen til Docly-support 👋 Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss: